بازم امتحان!
 اصلا فلسفه امتحان گرفتن چیه؟ آدم اگه یه درس رو دوست داشته باشه خوب یاد میگیره دیگه! اگرم دوست نداشته باشه فردای امتحان هیچی یادش نیست ازش. پس امتحان هیچ فایده ای نداره. بعضی ها هم مثل من امتحان دادن و ندادنشون فرقی نمی کنه. البته فصل امتحانا یه خوبی داره اونم اینه که خیابونا و پارکها و سینماها استخرها و خیلی جاهای دیگه خلوت میشه. ولی خوب اینا به چه درد من می خوره؟ نه درس خوندم نه روی پروژه ها کار کردم نه هیچی...
این ترم مشروطم.