-هان چده؟؟

هیچی این کتاب ۵۰۰ صفحه ای رو الان باید برم امتحان بدم ۱ صفحه شم نخوندم.
-بده ببینم
بیا
......
- من نیگا کردم همش اینترنت و شبکه و موبایله... مورد خاصی نداره!
بعلههه... فکر کنم نوشته چجوری با موبایل شماره بگیریم؟!
-مسیر یاب مثی قطب نما و گنج یاب می مونه؟
آره تقریبا...
-مشکلی نداره طی میشه
آره...