دلم از ابر و بارون بجز اسم تو نشنید
تو مهتاب شبونه فقط چشمام تورو دید
نشو با من غریبه مثل نامهربونا
بلاگردون چشمات زمین و آسمونها