وای هیچکس نمی دونه من چقدر خسته ام. کاش یا اوضاع بهتر می شد یا می مردم. من سالهاست که شکست خوردم. از همون وقتی که تسلیم شدم. اما نمی دونم چرا دست از سرم بر نمی داره؟؟؟؟؟