.
یه وقتی آدم توی زندگی به یه جایی میرسه که دیگه هیچ چیز اونو متقاعد نمیکنه. نه خدا نه خودش نه دوستاش نه کتابهاش و نه حتی عقلش. اونوقت باید چکار کرد؟؟


-------------------------------
راستی یادم رفت بگم چند روز پیش تولدم بود و با یه روز تاخیر یه کادوی توپ گرفتم