ای بابا تو هنوز میای اینجا؟ بیخیال بابا... سرم چقدر درد میکنه. این بلاگ اسکای هم هر روز یه قری میاد یه روز کامنت باز نمیشه یه روز خودش. اینم از آپ گرید کردنش که زد همه چیزو خراب کرد... آخه باقر میذاری به درد خودمون بمیریم؟ وای که چقدر خستم حس میکنم شدم یه قوطی حلبی خالی نوشابه که توش هیچی نیست هی شوت میشم از اینور به اونور و تلق تلق میکنم...

بقول صادق خان یک چیز وحشتناک: حس میکردم نه کاملا زنده ام و نه از فراموشی و آسایش مرگ استفاده می کردم. خلاصه... اه این در لعنتی هم فقط صدای غژغژ میده. کاش یا زنده میشدم یا میمردم. اما نه اینا رو هم نمیخوام چون اینقدر بهم نزدیکن که فاصله بینشون فقط یه لحظه هست. کاش میشد به لطافت مهتاب برسم و برای همیشه توی اون حل بشم.