سلام

میگم... یه موضوع بی ربط... اگه به روز از خواب بیدار بشی چشماتو بمالی ببینی زمانیه که میرفتی دبستان چه حسی بهت دست میده؟ یعنی تا حالا رو همشو خواب دیدی. آیا از هدر رفتن زحمتهایی که کشیدی چه حسی پیدا می کنی؟
یه سوال بی ربط دیگه... چرا همیشه باید کاری رو کرد که همه می کنن؟ حتی اگه به درستیش ایمان نداشته باشی یا حتی فکر کنی اشتباهه.  همه بدنیا میان  بزرگ میشن کار میکنن زن میگیرن یا شوهر میکنن بچه دار میشن بعدشم میمیرن. این شد کار؟ همیشه الکی خودتو مشغول یه چیز بی سر و ته کنی. دلیلشم اینه که همه همین کار رو میکنن. یه عده کم دیگه هم که میگن این کار نشد و خودشون این کارو نمیکنن هیچ کار دیگه ای هم نمیکنن. خوب اون کار نشد درست... پس هیچ کار دیگه ای نیست توی دنیا ؟؟؟ خوب این چه خر تو خریه که راه افتاده؟ چرا باید برای اینکه جوابی وجود نداره همش آویزون یه چیزی بود؟! آخه این چه مصیبتیه؟