هی هی هی هی٬ هی استوپد!
خوش بحال بعضیها... یه کاری میخواستم بکنم که نشد. یعنی فعلا نشد... ولی خوب بعدا میشه. نه خوش بحال هیشکی. من مثل یه گربه شدم که داره باشدت دور خودش میچرخه تا دمشو بگیره!