بدبختی

 

هرکی از راه میرسه میخواد مشکلات آدمو حل کنه!