اس ام اس کار نمیکنه هیچی درست کار نمیکنه مرده شور. همین الان که من لازمش دارم کار نمیکنه آخه رفتین کپه مرگتونو گذاشتین؟ هیچکی اونجا نیست؟ مرده شورتونو ببرن با این روابط عمومی پیغام گیرتون. گه بگیرین درشو فردا میرم ۴ تا کفتر میخرم خیلی مطمئن تره.