خوب اینم از یه سال دیگه. ایشالا سالهای باقی مونده هم زود بیان برن راحت شیم. من امسال بعد از سال تحویل فقط به یه نفر تل زدم که اونم مامان مژی بود. آخه مامان مژی جون رفته تهران مسافرت. در عوض به نیتش باربی مو گذاشتم سر سفره هفت سین :دی

بر چهره  گل  نسیم نوروز خوش است

                                    در صحن چمن روی دل افروز خوش است

اکنون که مامان مژی جونم تهران است

                                    تبریک بر او با بوسه ای از دور خوش است

 

اینم از شعری که برای مامان مژی گفتم البته بیت اولش رو اون زمانها که خیام بودم گفتم. مامانی بهم گفت چیزی نمیخوای برات بخرم منم گفتم نه مامانی من تو رو میخوام اونا رو نمیخوام.

دی یو نه ام نه؟