مریضی

من چند وقته که حالم بده٬ همش احساس ضعف دارم انگار هر لحظه میخوام از حال برم. دستهام میلرزه٬ عرق یخ میکنم٬ هر چیزی که میخورم حالم بد میشه٬ نمیخورم بدتر میشه٬ مخصوصا حس می کنم مچ دستهام اصلا زور نداره و بی حسه.

کسی نمیدونه این چه مریضی هست؟؟