و من امروز خیلی عصبانی هست. چرا؟ چون که اون نیومد و من دندانم را کشید. و ما هر کسه گیرفتیم اون گفت کی دندانم درد میکرد یک گیلاس خوردم. من خودم از خانم دوچتر پرسیدم گیلاس برای دندون درد خوبا؟ اون گوفت نه. حالا هی اون دیرخت گیلاس آلبالو را ببر باهاش کاغذ دوروس کن.
آما برای اون فوتبال که اون بی ناموسی بوت من خیلی خوشحال شد. چرا؟ چون یک بار لیباس گرمز میپوشه ایک بار سفید. چرا؟ برای بی ناموسی. برای اینه کی خواهران محترمه و محجبه را تحریک بیکنه. حالا رفت اینقدر گول خورد برگشت. چه فایده؟ نه آمریکان مورد نه ایسرائل.
و این اینترنته؟ ابسترکسیونه؟ روتوره؟ چیه کی هی ایمروز خراب بود و من هرچی خاستم موبایل بشم نشود.