هیشکی نیس
هیشکی نمیاد
هیشکی حوصله نداره
هیشکی منو دوس نداره
هیشکی خجالت نمی کشی؟

از شوخی گذشته اوضاع حسابی خیطه. هیچی درس نخوندم. اصلا بگی کتاب ورداشتم ورنداشتم. نمیدونم برم یا نرم؟

کاش اصلا امتحانی در کار نبود. نه بخاطر خودم بخاطر یکی دیگه یعنی بازم بخاطر خودم میشه ولی غیر مستقیم.

نمیدونم خانم مهتاب چرا این بلا رو سر وبلاگش آورده؟ آخه انصافی ملاحظه ای چیزی...

 پست قبلی بنظرم حقیر میاد.