وقتی که رفتم تازه تو میفهمی عاشقی چیه

برهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان کز شاخه جدا شد

(این آهنگه فقط)

(اینم همینجور)

اسیر دلم واویلا!

مهتاااااااااااااااااب ای مونس عاشقان

ای نازنین

نگاه کن من چه بی پروا بمرز قصه های کهنه  می تازم

توی یک دیوار سنگی دوتا پنجره اسیرن

هی سینیوریتا آمو وولک یه چیز بندری! ای یار ای یار

مشکی رنگ پشمه!

اونی که میخواستی... توو غبارا گم شد

خنچه بیارید لاله بکارید خنده بر آرید میره به حجله شادوماد

دستم به دومن تو اینقد منو نیازار نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار

حالا چاره چیه؟ درمون چیچیه؟؟

بلندی دو زلفونت منو کشت آخ جان نازنین گل من آخ جان!

افسوس که از چاله بچاه افتادیم

من از شبها میام از شهر ظلمت

گفتم غم تو دارم...

شبی بود و بهاری در من آویخت...

عشق تو ای آرام جونم آتیش زده به استخونم!

لای لا لای لای لای لای آی آزانس امیری یه نون بخور نمیری

(بازهم همون لایو)

shaddows and lights

its a rainy night in paris

eqquinox 04

newyork newyork

happy nation

i was lost in the dark

بقیه اش فردا