فعلا حرفی ندارم جز اینکه قراره با یکی از دوستان بریم کیش.  البته اینو جدی نگیرین

 ولی یه چیز جدی:
شیر٬ پیرشم شیره