ای بابا! من که همین دیروز برای اینجا جشن تولد گرفتم یعنی یه سال گذشت؟  

کی آمد و کی شد؟!؟! عجیبه!
خوب من و وبلاگم یه سال پیر تر شدیم. همین!