میای از این ورا گذری
دلو هر جا بخوای میبری
یه روی خوش نشون نمیدی
منو میکشی با این دلبری

امان از اون چشات
از اون قد و بالات
ببین چطور دلم
افتاده به پات

میگم به جون تو
میرم قربون تو
میگی جون خودت
ببر زبونتو

هی میگم خانوم کجا؟
هی خانوم کجا کجا؟
دوست دارم بخدا،
دوست دارم بخدا!

هی خانوم یواش یواش،
هی خانوم یواش یواش!
با ما اینجوری نباش،
با ما اینجوری نباش!

هی خانوم... ههههههی.... یادش بخیر...