این چند وقت حوصله آپدیت کردن نداشتم.انجماد ذهنی از یک طرف و سردی هوا از طرف دیگه. البته علت اصلیش همون اولی هست. دیروز با وجود اینکه هوا خیلی سرد بود کنار بخاری رو ول کردم و اومدم بیرون برای کاری که اصلا مجبور نبودم انجام بدم.

 گذرم به پارک افتاد و هوس خوردن چای داغ! چای گرفتم و یه میز همه کاره پیدا کردم. همه کاره چون گویا از این میز برای خیلی کارها استفاده میشد و غیر از آدمهای متفکر، آدمهای معتاد، رجاله ها و لکاته ها، پرندگان و دیگر موجودات هم از این میزها بی بهره نبودن. البته میز از صندلیهاش خیلی تمیزتر بود!


پ.ن: من جزء هیچ کدوم از موارد فوق نیستم غیر از گروه آخر!